historylanguagesourceswarehousegenealogyarchivesintrositemapThe Dutch CarPark title

'Land of Cleves' and Cleves' possessions in the Netherlands.
(The possessions became part of the new 'Kingdom of the Netherlands' in 1816.)

land of cleves and their possessions in the Netherlands

German name
Grotius 1573
Van Geel- kercken 1639
Ducatus Clivia 1650
Jan de Beijer 1732 1745
H.G. Eskes 1786
Altkalkar
O.Calkar
Aldt Calcar
Alpen
Alphen
Alpen
Anholt
Anholt
Aenholt
Anholt
Aenholt
Appeldorn
Appeltorn
Apeltoorn
Apeldoorn
Appeldorn
Aspel
Aspel
Aspel
Aspel
Aspel
Beek
De Beeck
De Beek
Bedburg
Bedber
Bibber
Bedbur
Bedbur(g)
Bebber: Bedbur
Bienen
Bienen
Beenen
Binne
Bienen
Bimmen
Bijmmen
Bymen
Bimmen
Bi(m)men
Bimmen
Birten
Byrten
Birten
Birten
Bislich
Bijsslick
Bislick
Bislick
Bisselik
Boetselaer
Boetselaer
Boetseler
Boetselaar
Brienen
Briene
Brienen
Büderich
Burijck
Burick
Burick
Burik
Diersfordt
Dijrsfordt
DyrsFort
Dirsfort
Diesfort
Donsbrüggen
Donsbrugghe
Donsbrug
Donsbrugge
Donsbruggen
Dornick
Dornijck
Dornick
Doornick
Doornik
Doornik
Düffelward
Duifelwerdt
Duffelwart
Duffelwart
Elten
Elten
Elten
Elten
Elterenberg
Elterenberg
Eltenberg
Emmerich
Embrijck
Emerick
Embrick
Emmerik
Emmerik
Empel
Empel
Empel
Impel
Impel
Eyl
Eyl
Eyll
Flüren
Fluren
Vlueren
Frasselt
Varsel
Fürstenberg
Vorstenberg
Gest
Geijst
Geist
Geist
...top list
Ginderich
Genderog
Genderick
Ginderick
Gnadental
Genadendael
Genaedendaol
Genadendal
Gnadendaal
Grieth
Griet
Griet
Griet
Griet
Griethausen
Griethuysen
Griethuyse
Griethuyse
Griethujsen
Griethuysen
Grietherbusch
Grieter Bos
Haffen
Haffen
Haffen
Haffen
Haffen
Hage
Hagenbosch
Hagebos
Haldern
Halderen
Halteren
Halderen
Halderen
Hamninkeln
Hammynckel
Haminckele
Minckele
Hanselaer
Hanzelaer
Hanselaer
Hanselaer
Hanseler
Henselaar
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Hau
opten How
How
(op gen)Houw
Hönnepel
Hoenpel
Humpel
Honppel
Humpel
Hunnepel
Hueth
Huijtt
Huet
Huet
Huet
Huet
Hüthum
Huytem
Huitem
Huetem
Huisberden
Huiswerden
Huisberden
Huiswerde
Husberden
Isselburg
Iselburgh
Iselburg
Iselburg
Ysselborg
Kalkar
Calkar
Calcar
Kalker
Kalkar
Keeken
Keken
Kekene
Keeken
Kellen
Kellen
Kellen
Kellen
     
...top list
Keppeln
Keppelen
Keppelen
Keppelen
Klarenbeek
Claerenbeeck
Klaarenbeek
Kranenburg
Cranenborgh
Craneborg
Cranenborgh
Kranenburg
Loikum
Int Luijken
Int Luntgen
Int Leuckum
Leukum
Lüttingen
Luttingen
Luttingen
Luttingen
Marienbaum
Marienboem
Marienboom
Marienboom
Marienboom
Materborn
Materborn
Materborn
Mehr/Duffelt
Meer
Meer
Mehr/Rees,
Merr
Meer
Meer
Mehr
Millingen
Mijllingen
Millingen
Millingen
Moyland
Moijlandt
Mojland
Mooyland
Monreberg
Monrebergh
Monreberg
Niedermörmter
Neer Morimpte
NederMormpt
NdrMormter
Nedermormter
Niel
Nijel
Niel
Niel
Niel
Nütterden
Nutterden
Nuttertte
Nitterden
Obermörmter
Avermormpte
OverMormpt
Overmormter
Overmormter
Praest
Praest
Praest
Praest
Praast
Qualburg
Qualbergh
Qualberg
Qualburg
Qualburg
Qualburg
Rees
Reess
Rees
Rees
Rindern
Rijnderen
Rindere
Rinderen
Rosau
Rosow
Rosow
Rossau
Rosendael
Roesendael
Rosendael
Roosendael
...top list
Schenkenschanz
SchenkenS
SchenkenSchans
Schmithausen
Smijthuijsen
Smitthuysen
Smithuysen
Sonsbeck
Zonsbeeck
Sonsbeeck
Sonsbeeck
Sonsbeek
Till
Tyel
Tyl
Till
Till
Til
Uedem
Uden
Uden
Udem
Udem
Udem
Veen
CraijenVeen
Krayeveen
KrayenVeen
Kraieveen
Vrasselt
Vrassent
Vrasselt
Vrasselt
Vynen
Vijnen
Vynen
Vijnen
Vinnen
Warbeyen
Warbeijden
Warmbeyde
Warbeiden
Warbijen
Warbeiden
Wardt
Warde
Warde
Warth
Werth
Werde
Werdt
Weert
Weert
Wertherbruch
WerderBrouck
Werderbroeck
Wesel
Wesel
Wesel
We(e)zel
Wesel
Winnenthal
Wijnedal
Wijnendael
Winnendaal
Wienendaal
Wissel
Wijsele
Wissel
Wissel
Wissel
Wyler
Wijlre
Wijler
Wyler
Xanten
Santen
Santen
Santen
Santen
Santen
Zelm
Zellem
Zellem
Selem
Zelhem
...top list
Zyfflich
Zefelijck
Zeefleck
Zefelick
Zeevelich, Sifflik

Sources:
Wim en Wiro van Heugten, "Land van Kleef. Gids door de geschiedenis, kunst, cultuur en taal van het land aan de Duitse Nederrijn", Vereniging/Stichting Zannekin, Ieper/Mijdrecht.       ISBN 90-71326-02-0

Frank van den Hoven, "Topografische gids van Nederland", Uitgeverij Filatop, Amersfoort 1998
ISBN 90 83027 3 2